Политика за поверителност

Въведение

С този документ определяме правата и задълженията на администратора и субектите на лични данни в пълно съотвествие с Общия регламент за защита и сигурност на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25.05.2018.
С настоящата Политика за сигурност декларираме, че обработваме личните данни добросъвестно и законосъобразно.
Тази политика е одобрена от управителя на Адмикс ООД на 23.05.2018.

Въвеждащи понятия

За целите на Политиката за поверителност използваме Определния, както са посочени в Регламент (ЕС) 2016/679, Член 4.   

Вашите лични данни

Администраторът Адмикс ООД чрез сайта https://www.yo-aktiv.com обработва лични данни на посетители и регистрирани потребители с цел изпълнение на поръчки, маркетингова комуникация и спомагателните дейности, свързани с тях.
Личните данни са доброволно предоставени от Вас, когато направите своята поръчка, регистрация или абонамент за бюлетин/нюзлетър в сайта, при търсене на продукти в сайта, когато оставяте съобщение и коментар или тогава, когато общувате със служители на Адмикс ООД.
Данните, които ни предоставяте за абонирането за бюлетин/нюзлетър, са: е-mail адрес.
С цел изпълнение на поръчка на продукти имаме нужда от следните лични данни: собствено име, фамилия, телефон, адрес за доставка.
Адмикс ООД използва услугите на Google Анализ за уебсайта https://www.yo-aktiv.com. IP адресите в Google Анализ са анонимизирани. Подробна информация за това какви лични данни се събират чрез Google Анализ можете да откриете на този линк.

Как, за какво и колко дълго използваме Вашите лични данни

Предоставените от потребители данни, се използват от Адмикс ООД за обработка на поръчки , информиране и комуникация относно продукти, промоционални оферти, информационен бюлетин, препоръки на продукти и услуги.
Адмикс ООД може да използва тези данни и информация за подобрение на платформата, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на сайта, администратора и Вас, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за сайта.
Чрез своя абонамент за бюлетин/нюзлетър потребителите декларират, че са съгласни личните данни, които предоставят могат да бъдат включени в базата данни и в регистрите на Адмикс ООД и дават своето изрично съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от аднимистратора и от партньори по договор на Адмикс ООД за:

 • Маркетингови дейности – включително, но не само за изпращането на информационни, маркетингови или търговски съобщения, оферти или промоции от Адмикс ООД на предоставените e-mail адреси.
 • Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране и др.).
 • Необходими вътрешни статистики и пазарни изследвания.

Личните данни, които са ни предоставени с цел изпълнение на поръчка, се използват с цел изпълнение на тази услуга, както и за статистическа вътрешнофирмена информация.

Обработваме Вашите данни за следните срокове:
Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн активност.
Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на сайта или чрез изтриване. Вашите данните на сайта са свързани също с публикуваните от Вас коментари под статии и видеа, поради което представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание. Затова не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка, а вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание, като упражните правата си на субект на данни. Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.
Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Партньори и трети лица, на които предоставяме лични данни

Адмикс ООД може да разкрие част от Вашата споделена информация на неговите партньори включително, но не само с доставчици на интернет услуги, куриери, счетоводство при условията на споразумения за поверителност, с цел извършване на определени дейности от страна на Адмикс ООД, но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща, проучвания и анализи. Този достъп е необходим, за да изпълняваме задълженията си.
Адмикс  ООД ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността си. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

Вашите права, свързани с личните Ви данни

Вие имате право по всяко време да изискате от Адмикс ООД достъп до, коригиране или изтриване (право „да бъдеш забравен“) на личните Ви данни. Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.
Имате право също така да ограничите обработването на личните данни и да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.
При всякакви нередности, свързани с личните Ви данни, имате право да подадете жалба до Надзрония орган.

Защита на лични данни

Адмикс ООД Ви препоръчва да пазите конфиденциалността на Вашите лични данни, за да се избегне неоторизиран достъп, като по този начин се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на платформата/сайта.
При съмнения относно злоупотреба или неоторизиран достъп до Вашите данни, препоръчваме Ви веднага да ни информирате. Предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна.
Адмикс ООД си запазва правото да откаже достъп до сайта на потребител, да прекрати абонамент и  да закрие акаунт. Също така, достъпът до може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта.
Адмикс ООД ще положи всички усилия да осигури достъп до сайта без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на интернет и онлайн услугите, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.
Адмикс ООД разбира колко е важна конфиденциалността на вашите лични данни. При всяко действие осигуряваме сигурността на данните на всички потребители, и гарантираме че същите са защитени.
Адмикс ООД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, като за целта използва следните средства за защита, сред които:

 • Протоколи за защита HTTPS/SSL при използване на уебсайта и на имейл комуникация
 • DDoS защита от атаки на сървърите и свързаната с тях инфраструктура
 • Система за сигурност SH Prоtect на сървърите и свързаната с тях инфраструктура
 • Криптирана информация на сървъра, на който се съхранява уебсайта
 • Актуализирани разширения и обновяване на уебсайта
 • Ограничен достъп до устройствата за съхранение на лични данни
 • Периодично обновяване на пароли за използвания софтуер
 • Контролиран достъп до документите на хартиен носител, които съдържат лични данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни

Длъжностното лице на Администратора ще отговори на всички Ваши запитвания относно обработката и защитата на личните данни.
Имейл адрес за контакт: office@admix.bg като посочите за основание, предмет или тема : Лични данни.

Идентификация на фалшивите имейли

Автентичните e-mail адреси на Адмикс ООД са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@yo-aktiv.com”.
Не извършвайте никакви действия вкл. отваряне, разглеждане, отговор, клик и др., при получаване на информация и съобщения от съмнителни и различни от посочените имейл адреси.

Cookies (бисквитки)

Адмикс ООД може да използва данни за браузъра, като cookies (бисквитки), cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на сайта за предотвратяване на измами и други цели.
Бисквитките, които използваме на https://yo-aktiv.com са задължителни и нужни за функционирането на уебсайта.
https://policies.google.com/technologies/cookies 
https://policies.google.com/technologies/types
Обикновено срока на съхранение на информацията от бисквитките е 1-2 месеца, но все пак има бисквитки, които се използват и в срок от 2 години. 
Можете да настроите Вашия браузър или поверителността/защитата на мобилните си устройства, така че да бъдете уведомявани всеки път, когато на устройството ви е изпратена бисквитка. По този начин можете да изберете дали да разрешите използването на бисквитки за всеки отделен случай. Можете също така да деактивирате приемането на бисквитки само в определени случаи или по подразбиране и да активирате автоматичното изтриване на копия при всяко затваряне на браузъра. Ако деактивирате всички бисквитки някои функции на нашия уебсайт може да не са напълно достъпни.
За повече информация отновно употребата на бисквитки, моля вижте нашата Политика за бисквитки.

Друга информация за Вас

Адмистратор на Вашите лични данни е Адмикс ООД, регистриран по Закона за защита на личните данни.
Адмикс ООД
ЕИК 175164370
Адрес: гр. София, ж.к. Орландовци, ул.Първа Българска Армия 22
Тел. +359 2 938 51 05
Имейл: office@admix.bg
 
Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни на територията на Република България.
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№ 2
Тел: + 359 2 915 35 18
Факс: + 359 2 915 35 25
Имейл: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg
 
При всякакви нередности, свързани с личните Ви данни, имате право да подадете жалба до Надзрония орган.
Ако желаете да не получавате информация от Адмикс ООД или да не сте наш потребител, моля посетете линка за отказване на абонамента, който се намира в края на имейла за потвърждение на абонамента или се свържете с нас на посочените контакти.
Администраторът има право да актуализира политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще когато обстоятелствата го налагат.
 
Последната актуализация на Политиката за сигурност е направена и одобрена на 19.06.2018г. 

Shopping Cart